Naudinga informacija
Naujienų prenumerata
  
  
  
  
  
   
  
Administracinės paslaugos

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teikiamos administracinės paslaugos:


Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas

Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimas baudžiamosiose bylose, kai gynėjas privalo dalyvauti bylos nagrinėjimo procese

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimas

Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo asmenims gaunantiems antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą organizavimas ir administravimas

Centrinės institucijos funkcijų vykdymas dalyje dėl vyresnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolių išieškojimo ES valstybėse narėse pagal 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba viešųjų paslaugų neteikia.
                 
 Informacija atnaujinta: 2018-01-18